Historie

Det var isenkræmmer Carsten Honore, der var initiativtager til etablering af Lemvig Golfklub. Han fik revisor Herman Balle med i en arbejdsgruppe, der skulle undersøge mulighederne for at etablere en golfbane tæt på Lemvig.

Der var til trods for en økonomisk streng periode med “kartoffelkur” politisk vilje i Lemvig Kommune til at bakke op om ideen. Lemvig Golfklub blev således stiftet 20. februar 1986, og i løbet af et års tid var der samlet en egenkapital på kr. 600.000,-, så arbejdet med at anlægge de første ni huller kunne sættes i gang.

Herman Balle, der blev valgt til formand i november 1987 – en post han bestred frem til december 1991 – udtalte dengang: “Jeg gik ikke ind i projektet for at lave en aktivitet, som skulle være til morskab for et fåtal borgere. Jeg kunne se flere perspektiver end blot fornøjelse i projektet. Det skulle være et tilbud, som kunne trække flere turister til Lemvig og være en del af den komunale fritidspolitik, som man arbejdede på at etablere ved bl.a. at købe gården Nr. Vinkel, og lave feriecenter på Vinkelhage med tilhørende campingplads”

Grundlovsdag 5. juni 1989 blev de første ni huller indviet med taler af borgmestrene Jens Kr. Skovmose og Laust Nees.

Arkitekten på banen var Frederik Dreyer. Han havde beskrevet terrænet således: “Står man på golfbanens kommende 1. teested og ser ud over banen mod vest får man en oplevelse af et enkelt og tavst landskab, en stor græsklædt bakke uden trævækst modelleret op mod vesthimlen. Går man op på bakken, har man horisonten rundt de finest tænkelige naturoplevelser: den dybe græbevoksede kløft med bækken der løber mod nord, Hornsø med skoven på den modsatte bred, Lem Vig med Kappel mod øst og Lemvig by med sit karakteristiske kirketårn mod syd.”

Frederik Dreyer havde et usædvanligt godt blik for et landskabs muligheder, så hans første baneskitse frra 1985 er stort set identisk med det forløb af de første ni huller, som efter nogle forhandlinger med fredningsmyndighederne blev det endelige baneforløb. Og det forløb holdt sig faktisk uændret indtil den store omlægning i 2004.

Allerede inden de første ni huller var ordenligt indviede, begyndte de driftige Lemvigere at tænke på de næste 9 huller, dels fordi der flere gange havde optræk til at 1. tee ikke altid var ledigt, dels fordi der jo hører 18 huller til en ordentlig golfbane. Udvidelsen var en kort overgang tænkt med sydvest over Sdr. Vinkels jorder, men den før så lovpriste “græsklædte kløft med bækken der løber mod nord” var nu vanskelig at forcere, og der kunne heller ikke købes jord for menneskepenge. Hvis man derimod gik mod syd til Olav Aggers gård og Kristine Kochs jorder op mod villabebyggelsen ville man få et sammenhæn- gende og landskabeligt harmonisk forløb. Man ville blive koblet tættere på byen, og Olav Aggers gård ville måske kunne bruges som klubhus.

Og sådan blev det. Lemvig Kommune købte jorden, Dreyer tegnede hullerne, Baneudvalget holdt på pengene, medlemmerne samlede igen sten og i juni 1992 var der ni huller mere at glædes over.

De første ni huller havde to dobbeltgreens – 2/5 og 4/7 – lidt af et særsyn i Danmark, men en ide fostret af Dreyer, der havde fået den fra St. Andrews 14 dobbeltgreen. Især den kuplede green 2/5 på toppen af den vindomsuste Vinkelhøj var der en del murmel over blandt medlemmerne. Den var ofte så tør og glat-blæst, at selv markeringsmærker gled af. Så den første egentlige baneændring blev adskillelsen af disse to greens i 2002.

Da Frederik Dreyer var gået i gang med at nyde sit otium, blev golfbanearkitekt Henrik J. Jacobsen hyret til denne opgave, og til samtidig at udfærdige en langsigtet udviklingsplan for banen. I de næste par år blev planen stille og roligt ført ud i livet, bl.a. med forbedring af flere bunkers og tee-steder. Udviklings- planen skulle også indeholde en model for omlægning af banen, således at klubben kunne få sit eget klubhus med træningsfaciliteter lige i nærheden. Klublokalerne på Hotel Nr. Vinkel havde jo den ulempe, at det fysisk og mentalt lå for langt væk fra banen, ligesom der var et stykke vej til drivingran- gen, der lå placeret midt inde på banen.

Et udvalg undersøgte flere placeringsmuligheder og endte entydig med at pege på placeringen på Olav Aggers gårdsplads – den placering som allerede var i tankerne ved udvidelsen til 18 huller. Opgaven var så at få hele banelogistikken til at passe til denne placering og til golfspillernes adfærdsmønster. Der skulle også være plads til en indspilsgreen, og en par 3 bane til begyndere og pay-and play spillere.

På en generalforsamling i januar 2004 med over 200 fremmødte blev det uden større diskussioner og uden afstemning besluttet at bygge nyt klubhus på Olav Aggers gårdsplads, omlægge flere huller, anlægge ny drivingrange, putting green og indspilsgreen samt en 6 hullers par 3 bane. Arbejdet gik straks igang og året efter – på grundlovsdag 2005 kunne det nye klubhus og de nye huller indvies. Hele projektet blev gennemført med en enestående frivillig arbejdsindsats af klubbens medlemmer, hvilket betød at udgifterne til det 500 m2 store klubhus kunne holdes på kr. 3,6 mio.

I 2008 blev hullerne 1, 7 og 8 omlagt som skitseret i udviklingsplanen, så logistikken og spændings-momentet i dette krydsfelt blev langt bedre. Samtidig kom søen ved det nye hul 8 for alvor i spil. Banens par ændrede sig også  – det blev en par 73 bane – idet hul 7 blev forlænget til et par 5 hul.

I 2015 er det så 10 år siden indvielse af klubhuset og den store baneændring afledt deraf. Der er stadig planer for banen, men fra udviklingsplanen fra 2002 mangler der kun forbedring af nogle greens- og greensområder, og her er der specielt fokus på hul 9’s greens, der er kedelig og hælder den forkerte vej.