Bestyrelsen

Formand
Flemming Gade Nielsen
flemminggade@tdcadsl.dk
21 63 82 89

Ansvar:
Golf pro´en & Golf Cafeen
Hjemmesiden, Baneudvalg
Hotel Nr. Vinkel
Hole-in-One, Vestenvinden

Bestyrelsesmedlem
Anne Grethe Sand
agsa@jfmedier.dk
30260431

Ansvar:
PR-udvalg
Onsdagspigerne
Torsdagsklubben

Næstformand
Arne Lyngholm Jakobsen
arnelyngjak@gmail.com
24849812

Ansvar:
Begynderudvalg
Old Boys klubben

Bestyrelsesmedlem
Karsten Bro

kbholding@privat.dk
40308476

Ansvar:
Husudvalg
Klubhus og bagrum
Herreklubben

Sekretær
Ulla Thygesen

ulth@domstol.dk
61 37 53 53

Ansvar:

Bestyrelsesmedlem
Carsten Stigaard
cs3952@gmail.com
22436703

Ansvar:
Juniorudvalg
Eliteholdene

Kasserer
Inger Schmidt
97822970

Ansvar:
Økonomi
Kontoret