Bestyrelsen

Formand
Flemming Gade Nielsen
flemminggadenielsen@outlook.dk
21 63 82 89

Ansvar:
PR udvalg
Golf pro´en & Golf Cafeen
Hjemmesiden
Vestenvinden

Bestyrelsesmedlem
Anne Grethe Sand
agsand@mail.dk
30260431

Ansvar:
Torsdagsmatch
Søndagsklubben
Husudvalg

Næstformand
Arne Lyngholm Jakobsen
arnelyngjak@gmail.com
24849812

Ansvar:
Turneringer
Old Boys klubben

Bestyrelsesmedlem
Martin Nygaard
40 42 50 49
noersgaardsvej@gmail.com

Ansvar:
Klub 37

Sekretær
Ulla Thygesen

ulth@domstol.dk
61 37 53 53

Ansvar:
Begynderudvalg
Onsdagspigerne
Rekrutteringsudvalg

Bestyrelsesmedlem
Carsten Stigaard
cs3952@gmail.com
22436703

Ansvar:
Baneudvalg
Juniorudvalg
Eliteholdene

Kasserer
Peder Andreasen
andreasen-torsvej163@mail.dk
61 55 05 48

Ansvar:
Kontoret