Grenfee-aftaler

Green-fee aftaler med andre klubber.  (Gælder ikke flex-medlemmer)

For rabataftaler gælder, at kun en rabatordning kan benyttes. Man kan f.eks. ikke både opnå rabat som gæst og  som spiller fra en af nedennævnte klubber.

Lemvig Golfklub har aftale med følgende golfklubber om, at der kan spilles til ½ greenfee på alle ugens dage:

Lemvig Golfklub har aftale med følgende klubber om, at der gives rabat kr. 100,- på alle ugens dage:

Lemvig Golfklub har aftale med følgende klubber om, at der gives rabat kr. 50,- på alle ugens dage.

Lemvig Golfklub har aftale med følgende klubber om fast special pris:

Endvidere deltager Lemvig Golfklub i den landsdækkende junior greenfeeordning.

Ifølge denne kan en eller to juniorer spille gratis ved en betalende voksen. Ordningen gælder dog  ikke ved brug af  DGU-introduktionskort.