Rygepolitik

Som følge af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer § 5 stk. 1 har klubben vedtaget, at der ingen steder på Lemvig Golfklubs ejendomme må ryges indendørs.

Overtrædelse medfører skriftlig påtale, og i gentagelsestilfælde vil der efter bestyrelsens vurdering være følgende sanktioner:

· Medarbejdere vil blive bortvist med henvisning til overtrædelse af klubbens rygepolitik.

· Medlemmer vil blive udelukket i henhold til § 12 i klubbens vedtægter.

· Gæster vil blive bortvist fra klubbens område.