HCP og regeludvalg

Komiteen består af to medlemmer udpeget af bestyrelsen. Den ene skal være golfdommer eller en anden regelkyndig person
I forbindelse med specielle opgaver kan komiteen supplere sig med en eller flere personer.

Komiteens faste opgaver er følgende:

• Tilsyn med at handicapregulering for klubbens medlemmer finder sted i henhold til bestemmelserne fastsat af DGU.
• Behandling af ansøgninger fra medlemmer om ekstraordinære (skønsmæssige) reguleringer af handicap.
• Afvikling af den årlige handicaprevision.
• Afmærkning og opsætning af banen i samarbejde med chefgreenkeeperen.
• Udarbejdelse af lokale regler og kontakt til DGU’s regelkomite om godkendelse af disse.
• Udarbejdelse af midlertidige lokale regler i samarbejde med baneudvalg og chefgreenkeeper.
• Tilsyn med at handicapnøglen til banen er tidssvarende. Der foretages en kontrolberegning af handicapnøglens
validitet mindst hvert 3. år.

Derudover skal komiteen fungere som sparringpartnere for bestyrelsen i forbindelse med tiltag som ligger inden for komiteens arbejdsområder.

Komiteens medlemmer er

Carsten Stigaard
tlf. 22 43 67 03
cs3592@gmail.com

Jonas Torp
tlf. 3042 1337
jonastorp55@gmail.com