Generalforsamling

Generalforsamling 2024 – onsdag den 7. februar kl. 19.00

Årsberetning generalforsamling 2024     Referat generalforsamling 2024

Budget 2024

Årsrapport 2023

 

Generalforsamling 2023 – onsdag den 8. februar kl. 19.00

Beretning generalforsamling 2023

Budget 2023

Årsrapport 2022

 

Generalforsamling 2022 – torsdag den 3. februar kl. 19.00

Referat ekstraordinær generalforsamling 2022

Beretning generalforsamling 2022

Budget 2022 Lemvig Golfklub

Årsrapport 2021

Generalforsamling 2021 – onsdag, den 3. februar kl. 19 / udsat til mandag 24. maj kl. 16.00

Officiel beretning fra generalforsamling 24/5.

Beretning til generalforsamling 2021

Budget 2021 Lemvig Golfklub

Kontingent 2021

Årsrapport 2020

Generalforsamling 2020 – onsdag den 5. februar kl. 19.00

Beretning generalforsamling 2020

Årsrapport 2019

Generalforsamling 2019 – torsdag, den 7. februar kl. 19.00

Beretning generalforsamling 2019

Årsrapport 2018 – redigeret af Beierholm

 

Generalforsamling 2018 – torsdag, den 1. februar 2018

Beretning og referat fra generalforsamlingen 1.2.2018

Årsrapport 2017

 

Generalforsamling 2017 

2017 Beretning og referat fra generalforsamling

Årsrapport 2016

 

Generalforsamling 2016:

Lemvig Golfklub afviklede søndag den 31. januar den årlige generalforsamling. Det blev en stille og rolig affære, hvor 78 medlemmer hørte formand Flemming Nielsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år, og kasserer Inger Schmidt aflægge regnskabet. Beretning og regnskab blev godkendt uden bemærkninger.

Budget for 2016 visende et overskud på kr. 136.000,-, og forslag til kontingent og indskud blev forelagt af Flemming Nielsen. En kontingentstigning på kr. 100,- for Seniorer og Kom i gang igen, og kr. 50,- for Distance senior og Senior over 100 km samt uændret indskud på kr. 2.000,- blev vedtaget uden spørgs-mål og bemærkninger.

Der skulle vælges fire medlemmer til bestyrelsen, der foreslog genvalg af Henning Lilleøre, Karsten Bro og Inger Schmidt samt nyvalg af Camilla Hjortkjær. Der blev ikke foreslået andre kandidater, og de fire blev herefter valgt med akklamation.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Flemming Nielsen som formand, Henning Lilleøre som næstformand, Inger Schmidt som kasserer og Kim Diget Thomsen som sekretær.

———————————————————————————————————————

Generalforsamling 2015:

Lemvig Golfklub afviklede søndag den 1. februar den årlige generalforsamling. Det blev en stille og rolig affære, hvor 70 medlemmer hørte formand Flemming Nielsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år, og kasserer Inger Schmidt aflægge regnskabet. Beretning og regnskab blev godkendt uden bemærkninger og spørgsmål.

Budget for 2015 visende et overskud på kr. 177.000,- blev forelagt af Flemming Nielsen. Der var ingen spørgsmål til budgettet, og Flemming Nielsen fremlagde herefter bestyrelsens forslag til kontingent og indskud. Kontingentstigningen på kr. 75,- for seniorer, kr. 100,- for Kom igang igen, samt kr. 50,- for fem andre kategorier blev ligesom uændret indskud på kr. 2.000,- vedtaget uden spørgsmål og bemærkninger.

Der skulle vælges tre medlemmer til bestyrelsen, der foreslog genvalg af Flemming Nielsen og nyvalg af Kim Diget Thomsen og Peder Broe. Der blev ikke forslået andre kandidater, og de tre blev herefter valgt med akklamation.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Flemming Nielsen som formand og Inger Schmidt som kasserer.

————————————————————————————————————————

Generalforsamling 2014:

Der var 92 medlemmer til klubbens ordinære generalforsamling 2014, der søndag den 9. februar blev afviklet i en stille og rolig atmosfære. Regnskabet for 2013 visende et overskud på kr. 338.193,- og en egenkapital på kr. 7.893.608,- blev godkendt uden bemærkninger. Det forelagte budget for 2014 visende et overskud på kr. 233.000,- blev forelagt, og det af  bestyrelsen fremlagte forslag til en kontingentforhøjelse på kr. 75,- for seniormedlemmer og en mindre nedsættelse af indskuddet blev vedtaget.

Der skulle vælges fem medlemmer til bestyrelsen, og da der ikke fremkom andre emner end de foreslåede fra bestyrelsen var der fredsvalg. Der var således genvalg til Karsten Bro, Peter Risom og Flemming Nielsen samt nyvalg til Inger Schmidt og Henning Lilleøre.

I henhold til klubbens vedtægter  skal bestyrelsen konstituere sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Kort efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: Formand: Flemming Nielsen, Næstformand: Bente Knudsen, Sekretær: Peter Risom og Kasserer: Inger Schmidt.

Formand Flemming Nielsens beretning samt referat fra generalforsamlingen kan læses her

————————————————————————————————————————

Generalforsamling 2013

Klubbens generalforsamling blev i år afholdt søndag den 3. februar 2013 kl. 13.30 i golfklubbens klubhus. Der var ca. 60 personer tilstede og generalforsamlingen forløb stille og rolig uden de store debatter.

————————————————————————————————————————

Generalforsamling 2012

————————————————————————————————————————-